Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat zijn jullie Algemene voorwaarden?

Hieronder vind u onze voorwaarden en disclaimer:

Algemene-voorwaarden

Aanvullende algemene voorwaarden CKO de Ark, 2016

Wat zijn jullie openingstijden?

Openingstijden


Bijna alle locaties van CKOdeArk zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 07.30 tot 18.30 uur.

U kunt uw kind(eren) brengen tot 09.00 uur. Daarna start het vaste dagritme en het is prettig als alle kinderen dan aanwezig zijn. Ophalen van uw kind(eren) kan in principe vanaf 17.00 uur, aangezien het dagprogramma tot 17.00 uur duurt. Brengen en ophalen op afwijkende tijden is uiteraard in overleg altijd mogelijk.

Meer informatie en openingstijden vindt u op de betreffende locaties.
.

Wanneer zijn jullie gesloten?

Kerst               : De week tussen Kerst en Oud & Nieuw

Feestdagen     : Nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag 5 mei ( eens   in de vijf jaar als 5 mei
een landelijke feestdag wordt benoemd),

Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede kerstdag ( dit zijn de   vaste dagen
bepaald door de cao Kinderopvang).

Brugdagen      : Goede vrijdag en de dag na Hemelvaart
Op Biddag en Dankdag sluit de opvang om 18:00 uur.

Studiedagen   : 2 nader te bepalen dagen. Deze worden ingezet als kwaliteits / identiteits-   studiedagen voor
personeel om de kwaliteit van de dienstverlening continue   te verbeteren. Dit zal tijdig met ouders
worden afgestemd, en bij voorkeur   gepland op dagen dat er geen opvang is. Als studiedag voor u op
een   opvang dag valt, houdt u de opvanguren tegoed als ruil dag.

Voor data; zie tarievenbrochure

Zijn er publieke inspectierapporten?

Uiteraard worden onze kinderopvanglocaties regelmatig geïnspecteerd door de GG&GD.

Een link naar de meest recente inspectierapporten van onze kinderdagverblijven en locaties voor buitenschoolse opvang vindt u op de betreffende locaties.

Wat is het hoofdluisprotocol?

Hoofdluis protocol

Protocol hoofdluis

Kinderen tussen de 3 en 12 jaar krijgen vaker hoofdluis dan andere leeftijdsgroepen, simpelweg omdat ze letterlijk de hoofden tijdens het spelen bij elkaar steken. Luizen lopen van het ene hoofd naar het andere. Of ze gaan over via jassen, mutsen, hoofddoekjes, knuffelbeesten, autostoelen of borstels. Het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang is dus bij uitstek een plek met een hoger risico op hoofdluis.
Om dit risico zo veel mogelijk te beperken, werken we binnen CKO de Ark  met een protocol hoofdluis, waarin vastgelegd is hoe we hoofdluis proberen te voorkomen en hoe we handelen wanneer er hoofdluis is geconstateerd. Wij baseren ons hierbij op de meest actuele informatie van de GG&GD en het RIVM.

In het protocol hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • Wij werken op een aantal locaties met luizenzakken
  Op de BSO-locaties wordt in overleg met individuele ouders en/of oudercommissie bepaald of er met luizenzakken wordt gewerkt. Op de kinderdagverblijven wordt niet met luizenzakken gewerkt, omdat luizen nauwelijks voorkomen op het kinderdagverblijf en de luizenzakken lastig te hanteren zijn voor deze leeftijdsgroep.
 • Wij stimuleren ouders om hun kinderen regelmatig te controleren op hoofdluis
  Ouders krijgen een informatieve folder over hoofdluis tijdens het kennismakingsgesprek. Deze folders zijn ook te vinden via de website en altijd aanwezig op de locaties.
 • Wij doen er alles aan om zo snel mogelijk op de hoogte te zijn van gevallen van hoofdluis-besmetting op locatie
  Wij vragen ouders tijdens het kennismakingsgesprek ons zo snel mogelijk te informeren wanneer hun kind(eren) besmet zijn met hoofdluis. Daarnaast hebben de bso’s afspraken gemaakt met scholen over de informatieoverdracht voor wat betreft hoofdluis.
 • Wij informeren alle ouders wanneer er een geval van hoofdluis op locatie voorkomt
  Uiteraard nemen wij hierbij de privacy van het besmette kind en zijn of haar ouders in acht.
 • Als op het KDV of de BSO wordt ontdekt dat een kind hoofdluis heeft informeren wij direct zijn of haar ouders
  Als onder opvangtijd blijkt dat een kind luizen of neten in het haar heeft en dit is nog niet bekend (en dus niet behandeld), informeren wij direct de ouders. Het kind mag direct worden opgehaald, maar dit hoeft niet. Reden hiervoor is dat besmetting van anderen toch al plaats heeft kunnen vinden en het besmettingsrisico niet ineens enorm veel groter wordt door het kind nog een paar uur extra op de opvang te houden. Wel zullen wij benadrukken dat een snelle behandeling echt van belang is.
 • Wij informeren naar de stand van zaken bij een kind met hoofdluis
  Als bekend is dat een kind hoofdluis heeft, informeert een medewerker na 1 en 2 weken bij ouders in hoeverre de behandeling z’n werk heeft gedaan.

Tevens nog een handige link voor meer informatie en antwoorden over hoofdluis:

http://rivmtoolkit.nl/Onderwerpen/Hoofdluis

Kan ik eerst een kijkje komen nemen?

Natuurlijk, u bent van harte welkom! U kunt een rondleiding aanvragen door het contactformulier (juiste link invoegen) te gebruiken. Na ontvangst van de aanvraag nemen we contact met u op voor een afspraak. U kunt ook direct opnemen met de betreffende locatie. Tijdens de rondleiding laten we u alle ruimtes zien. We nemen graag de tijd om uw wensen te bespreken en vragen te beantwoorden.

Wat is de opzegtermijn?

Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand, ingaand op de dag van opzegging. Ook als u het aantal dagen kinderopvang wilt verminderen, geldt deze termijn.

Hoe zeg ik het opvangcontract voor de getekende einddatum op?

U kunt het opvangcontract schriftelijk opzeggen. Houd echter wel rekening met de opzegtermijn van 1 maand. Gebruik voor de opzegging het contactformulier (juiste link invoegen) en vermeld de reden van de opzegging. U kunt ook per mail opzeggen. Stuur deze naar klantencontact@ckodeark.nl

Moet ik de plaatsing zelf opzeggen als mijn kind 4 jaar wordt?

De plaatsing wordt automatisch beëindigd op de dag vóór het kind 4 jaar word. U kunt er voor kiezen om het kind langer op het kinderdagverblijf te laten omdat de verjaardag bv vlak voor of in een vakantie valt. Hiervoor moet u wel een verzoek indienen bij de administratie.

Plaatsing

Hoe ziet het proces rond aanmelden en plaatsing er uit?

Inschrijven
U kunt uw kind(deren) inschrijven middels het inschrijfformulier. Vul deze in en druk op ZEND. Binnen vijf werkdagen neemt een van onze medewerkers contact met u op en weet u of er een plek beschikbaar is op de gewenste dagen en locatie.

Wachtlijst
Het is mogelijk dat er niet direct plaats is. Wij nemen dan contact met u op om samen te kijken naar een alternatief. Bijvoorbeeld opvang op andere dagen of een andere locatie.

Zekerheid plaatsing gewenste dag(en)
Wij doen onze uiterste best om u direct een plek te bieden. Is er toch geen plaats vrij op de dagen of locatie die u wilt, dan bellen we u om de alternatieven te bespreken.

Bevestiging
Nadat we uw aanmelding hebben ontvangen gaan we kijken wat voor u de opvangmogelijkheden zijn en maken we een passend voorstel. Mochten we nog vragen hebben of kunnen we niet aan uw wensen tegemoet komen, nemen we contact met u op om de alternatieven met u door te nemen

Plaatsingsovereenkomst
U ontvangt vervolgens een plaatsingsovereenkomst. Als u deze ondertekent en retourneert dan garanderen wij u deze plek.

Gegevensformulier
Bij de plaatsingsovereenkomst ontvangt u een gegevensformulier. De informatie daarin over uw kind wordt strikt vertrouwelijk behandeld en dient om de opvang zo goed mogelijk vorm te geven. Ook vragen we u om contactgegevens zodat we u indien nodig altijd kunnen bereiken.

Intake
Voor de start van de opvang neemt de locatie/teamleidster contact met u op voor een kennismaking. In dat gesprek krijgt u praktische informatie over de opvang, kunt u vragen stellen en eventueel wendagen voor uw kind afspreken.

Wanneer krijg ik een intakegesprek op de locatie?

Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opvang vindt er een intake plaats.  Er wordt contact met u opgenomen om een afspraak te maken. Indien u dat wenst mag u natuurlijk ook zelf het initiatief nemen om een afspraak te maken. U kunt dan contact opnemen met de teamleidster.

Hoe kan ik een uitbreiding of wijziging van de opvang van mijn kind doorgeven?

U kunt een wijzigingsverzoek doorgeven door het contactformulier te gebruiken of een email sturen naar klantencontact@ckodeark.nl . Beschrijf de gewenste uitbreiding of wijziging zo duidelijk mogelijk.

Wanneer stopt het opvangcontract voor mijn kind(eren).

Het opvangcontract voor de dagopvang stopt automatisch op de laatste dag van de maand waarin uw kind 4 jaar wordt.
Voor de buitenschoolse opvang is dat de laatste dag van de maand waarin uw kind 13 jaar wordt.
Wilt u een andere einddatum, dan is dit mogelijk. Houdt u wel rekening met een opzegtermijn van 1 maand.

Mijn kind gaat naar de dagopvang en wordt binnenkort 4 jaar. Krijgt het dan automatisch een plaats op de buitenschoolse opvang?

Uw kind heeft voor de dagopvang een opvangcontract dat eindigt op de laatste dag van de maand waarin het 4 jaar wordt.

Voor de buitenschoolse opvang moet u uw kind apart inschrijven; dit is mogelijk vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. Zodra u uw kind heeft ingeschreven ontvangt u een nieuw contract van ons.

Mocht er op de gewenste dagen geen plek zijn nemen we persoonlijk contact met u op om de alternatieven te bespreken.

Hoe meld ik mijn kind af voor een dag?

Als u uw kind wilt afmelden door bijvoorbeeld ziekte, dan kunt u dit persoonlijk of telefonisch doorgeven aan een medewerker van de opvanglocatie.

Kan ik mijn kind een dag extra naar de opvang brengen?

Ja, u kunt één of meerdere extra dagen afnemen. Dit geeft u aan bij de Pedagogisch Medewerkers op de groep. Afhankelijk van het aantal kinderen op de groep kan uw kind extra geplaatst worden. De teamleidster beslist hierover. U vult een formulier in voor extra opvang en ontvangt vervolgens een factuur voor de extra afgenomen dag(en).

Tarieven

Hoe bereken ik mijn toeslagen?

De belastingdienst heeft hier een rekentool voor:

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Krijg ik geld terug voor niet afgenomen dagen?

Nee. Als uw kind wegens ziekte of andere reden op een dag niet aanwezig is, dan vindt er geen restitutie plaats. Met een contract reserveert u een plekje voor uw kind en maken wij vooraf de kosten om uw kind op te vangen: huisvesting, boodschappen en planning van personeel.
Wel is er in meerdere gevallen ruilen van opvangdagen mogelijk. De spelregels daarvoor worden bij de intake besproken. Voor situaties waarin deze regels niet duidelijk zijn of bij schrijnende gevallen, zal de teamleidster van de betreffende locatie een besluit nemen.
Doordat we ruime opvangmogelijkheden bieden en ruilregels toepassen zijn we in staat scherpe opvangtarieven te hanteren, waardoor we 1 van de voordeligste aanbieders van opvang zijn, en vaak onderaan de streep de goedkoopste.

Hoe gaat CKO de Ark om met feestdagen?

Veel feestdagen vallen telkens op verschillende dagen en soms in het weekend. Sommige feestdagen als Koningsdag zijn ook niet elk jaar. Om het administratief overzichtelijk te houden lopen opvangcontract, betaling (en toeslag) daarom gewoon door. Mocht voor u een feestdag samenvallen met een opvangdag, dan krijgt u automatisch een ruildag.
Wel zijn we standaard gesloten in de week tussen Kerst en Oud & Nieuw. In de tarieven wordt dan ook uitgegaan van 51 weken ipv 52 weken. Vaak is er nog een stukje week 53; die wordt ook niet doorbelast

Hoe gaat CKO de Ark om met sluiting wegens identiteitsdagen

Dat verschilt per locatie, omdat de opvangvorm per locatie ook verschilt. De christelijke identiteit is een wezenlijk onderdeel van wat ons onderscheidt als opvangorganisatie. We proberen de dagen die we besteden aan vorming van personeel op het gebied van identiteit te plannen op rustige opvangdagen. Waar mogelijk proberen we de opvang wel door te laten gaan. Indien we toch sluiten, dan heeft u recht op een ruildag.

Kan ik opvangdagen ruilen?

Ja, dat is mogelijk. Voorwaarde is wel dat het aantal kinderen in de groep op die dag niet te groot wordt.  Hoe eerder wij dus weten of kinderen op een dag wel of niet komen ( vanwege ziekte bijvoorbeeld), hoe gemakkelijker wij ruiling van dagen kunnen toestaan. Ouders regelen het ruilen van dagen met de leidsters van de groep. Het inhalen van ziekte dagen van uw kind is helaas niet mogelijk.
Bij naschoolse opvang kunnen vakantiedagen en naschoolse opvang niet met elkaar worden geruild.

Hoeveel toeslag kinderopvang kan ik krijgen?

Via de site van de Belastingdienst kunt u een berekening uitvoeren: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
Wilt u een exacte berekening voor de opvang voor uw situatie, dan kunnen wij kosteloos een proefberekening voor u uitvoeren. Hiervoor kunt u een mail sturen naar info@ckodeark.nl

Ik heb een contract zonder vakantieopvang of peuteropvang tijdens schoolweken. Waarom betaal ik tijdens vakanties toch door?

Voor de facturatie kijken we naar de totale aantal uren opvang per jaar en berekenen het jaarbedrag. Dat betaalt u in 12 gelijke maandbedragen. Daarmee betaalt u ook in de vakanties door, maar betaalt u tijdens de schoolweken feitelijk minder dan de werkelijke opvang.

Dit doen we voor het gemak van alle partijen. Als we namelijk elke maand de werkelijke opvang zouden verrekenen, dan zou u elke maand een andere factuur ontvangen en maandelijks de toeslag bij de Belastingdienst opnieuw moeten laten berekenen.

Wat is het verschil tussen een combipakket ( NSO/VAKO), een schoolwekenpakket en een vakantieopvangpakket?

Het combi ( NSO/VAKO) bestaat uit opvang gedurende 40 schoolweken én vakantieopvang tijdens schoolvakanties (11 weken per jaar).

Het schoolwekenpakket (ook wel 40-wekenpakket genoemd) bestaat uit opvang gedurende 40 schoolweken. U neemt geen opvang af in de vakantieweken.

Het vakantie-opvangpakket biedt alleen opvang tijdens de schoolvakanties (11 weken per jaar)  Wel kunt u, indien mogelijk, in de vakantie incidenteel dagen afnemen. Neem hiervoor contact op met de teamleidster.